5 835 624
โทเค่น

WORLD OFTANKS
ตรุษจีนปี 2018

อันดับ 1
Grand Prize
รถถังพรีเมี่ยมสุดพิเศษ
Type 59
หรือ Type 62
12 เดือน/พรีเมี่ยม
50x ค่าประสบการณ์ +100%
50x ค่าประสบการณ์ลูกเรือ +200%
50x ค่าประสบการณ์อิสระ +200%
50x เครดิต +50%
2-3
อันดับ
รถถังพรีเมี่ยม/สุดพิเศษ
Type 59
หรือ Type 62
6 เดือน/พรีเมี่ยม
30x ค่าประสบการณ์ +100%
30x ค่าประสบการณ์ลูกเรือ +200%
30x ค่าประสบการณ์อิสระ +200%
30x เครดิต +50%
4-8
อันดับ
รถถังพรีเมี่ยม/สุดพิเศษ
Type 59
หรือ Type 62
3 เดือน/พรีเมี่ยม
25x ค่าประสบการณ์ +100%
25x ค่าประสบการณ์ลูกเรือ +200%
25x ค่าประสบการณ์อิสระ +200%
25x เครดิต +50%
9-16
อันดับ
รถถังพรีเมี่ยม/สุดพิเศษ
Type 62
1 เดือน/พรีเมี่ยม
25x ค่าประสบการณ์ +100%
25x ค่าประสบการณ์ลูกเรือ +200%
25x ค่าประสบการณ์อิสระ +200%
25x เครดิต +50%
17-32
อันดับ
รถถังพรีเมี่ยม/สุดพิเศษ
Rudy
1 เดือน/พรีเมี่ยม
20x ค่าประสบการณ์ +100%
20x ค่าประสบการณ์ลูกเรือ +200%
20x ค่าประสบการณ์อิสระ +200%
33-64
อันดับ
14 วัน/พรีเมี่ยม
15x ค่าประสบการณ์ +100%
15x ค่าประสบการณ์ลูกเรือ +200%
15x ค่าประสบการณ์อิสระ +200%
65-128
อันดับ
7 วัน/พรีเมี่ยม
10x ค่าประสบการณ์ +100%
10x ค่าประสบการณ์ลูกเรือ +200%
10x ค่าประสบการณ์อิสระ +200%
129-256
อันดับ
3 วัน/พรีเมี่ยม
5x ค่าประสบการณ์ +100%
5x ค่าประสบการณ์ลูกเรือ +200%
5x ค่าประสบการณ์อิสระ +200%
คุณสามารถซื้อได้ทั้งหมดนี้
พบข้อมูลเพิ่มเติม
ในเวบไซต์